Шперплат

Шперплатът представлява слоеста дървесина, получавана от слепването на дървесен фурнир. Той е един от най-широко използваните материали и ние не се делим от това. Използваме го през целия технологичен процес.