Дървесни композити

Дървесните композити са материалите, които са смятани за най- устойчиви и еко материали. Те се произвеждат от остатъчното производство на дървесина и в този смисъл, те оползотворяват максимално дървесината като ресурс. Ние уважаваме това и се стараем да ползваме дървесните композити винаги когато ни е възможно. Най-често  ги вграждаме като основа на минералните плочи с носещи функции.

Назад към Материали